Dofinansowanie

Fundusze europejskie

Firma Toyki na międzynarodowych targach!

Firma Toyki od 1 sierpnia 2016 roku do 31 marca 2017 roku realizowała projekt pn. Internacjonalizacja firmy Toyki s.c. poprzez realizację działań zarekomendowanych w Planie Rozwoju Eksportu, który otrzymał dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014- 2020 w ramach poddziałania 3.3.2 Aktywność międzynarodowa małopolskich MŚP.

 

Wartość uzyskanego wsparcia: 29 421,50 PLN

 

Działania zrealizowane w ramach projektu:

Udział w Targach zabawek Spielenwarenmesse w Norymberdze (1-6 lutego 2017r.) Die Spielwarenmesse International Toy Fair Nürnberg, Nürnberger Spielwarenmesse

Udział w charakterze wystawcy w Międzynarodowych Targach Zabawek i Artykułów dla Matki i Dziecka Kids’Time w Kielcach (23-25 lutego 2017r.)

Wykonanie badań produktów na zgodność z dyrektywą 2009/48/WE (certyfikacja EC)

Dostosowanie strony internetowej