Odstąpienie od umowy

Szanowni Klienci,

 

w przypadku chęci zapoznania się z obowiązującymi przepisami zapraszamy na stronę UOKiK: https://prawakonsumenta.uokik.gov.pl/prawo-odstapienia-od-umowy/ 

Poniżej prezentujemy szablon - wzór odstąpienia od umowy, który można również pobrać w wersji PDF: wzór odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość

 

------------ 

 

Miejscowość, data

Imię i nazwisko konsumenta

Dane kontaktowe

 


​TOYKI S.C.
ul. Zachodnia 230
32-048 Jerzmanowice
NIP: 513 02 31 019

 


Oświadczenie
o odstąpieniu od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa.

 

 

Oświadczam, że zgodnie z art. 2 ust. 1 Ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. nr 22, poz. 271 ze zm.)
odstępuję od umowy …………........................................ nr dowodu zakupu (paragon, faktura) ............................................ zawartej dnia ............................................... w ..........................................................................

Proszę o zwrot kwoty .................. zł (słownie ...............................................................złotych) przekazem pocztowym na adres.......................................................................................... …..
lub na konto nr ...........................................................................................................................

Jednocześnie niezwłocznie odsyłam zakupiony produkt na adres: Toyki, Magdalena Szota, ul. Wyzwolenia 14, 43-190 Mikołów, tel. kontaktowy: 668 040 219

 

 

podpis Konsumenta

 

 

 

 

pixel